Books par : Risuke Otake

Iai-jutsu : Hritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Iai-jutsu : Hritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Titre de livre: Iai-jutsu : Hritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Nom de fichier: iai-jutsu-hritage-spirituel-de-la-tenshin-shoden-katori-shinto-ryu.pdf

Total Pages: 158

Éditeur: Budo Editions

ISBN: 2846171386

Auteur: Risuke Otake


Katori Shinto Ryu : Hritage et tradition, Le sabre et le divin

Katori Shinto Ryu : Hritage et tradition, Le sabre et le divin

Titre de livre: Katori Shinto Ryu : Hritage et tradition, Le sabre et le divin

Nom de fichier: katori-shinto-ryu-hritage-et-tradition-le-sabre-et-le-divin.pdf

Total Pages: 351

Éditeur: Budo Editions

ISBN: 2846172633

Auteur: Risuke Otake


Naginata, b, s-jutsu : Hritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Naginata, b, s-jutsu : Hritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Titre de livre: Naginata, b, s-jutsu : Hritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Nom de fichier: naginata-b-s-jutsu-hritage-spirituel-de-la-tenshin-shoden-katori-shinto-ryu.pdf

Total Pages: 149

Éditeur: Budo Editions

ISBN: 2846171408

Auteur: Risuke Otake


Ken-jutsu : Hritage spirituel de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Ken-jutsu : Hritage spirituel de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Titre de livre: Ken-jutsu : Hritage spirituel de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Nom de fichier: ken-jutsu-hritage-spirituel-de-tenshin-shoden-katori-shinto-ryu.pdf

Total Pages: 157

Éditeur: Budo Editions

ISBN: 2846171394

Auteur: Risuke Otake


Le sabre et le divin. Hritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Le sabre et le divin. Hritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Titre de livre: Le sabre et le divin. Hritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Nom de fichier: le-sabre-et-le-divin-hritage-spirituel-de-la-tenshin-shoden-katori-shinto-ryu.pdf

Total Pages: 445

Éditeur: Budo Editions

ISBN: 2846170037

Auteur: Risuke Otake


Risuke Otake

Risuke Otake

Titre de livre: Risuke Otake

Nom de fichier: risuke-otake.pdf

Total Pages: 96

Éditeur: Bellum Publishing

ISBN: 6138072111

Auteur: Risuke Otake


Le Sabre et le Divin Hritage spirituel de la Kotori Shinto Ryu

Le Sabre et le Divin Hritage spirituel de la Kotori Shinto Ryu

Titre de livre: Le Sabre et le Divin Hritage spirituel de la Kotori Shinto Ryu

Nom de fichier: le-sabre-et-le-divin-hritage-spirituel-de-la-kotori-shinto-ryu.pdf

Total Pages: 167

Éditeur: Budo éditions

ISBN: 2908580829

Auteur: Risuke Otake


Ken-jutsu by Risuke Otake

Ken-jutsu by Risuke Otake

Titre de livre: Ken-jutsu by Risuke Otake

Nom de fichier: ken-jutsu-by-risuke-otake.pdf

Total Pages: 167

Éditeur: Budo éditions

ISBN: 2908580829

Auteur: Risuke Otake


naginata, bo, so-jutsu by Risuke Otake (2008-08-02)

naginata, bo, so-jutsu by Risuke Otake (2008-08-02)

Titre de livre: naginata, bo, so-jutsu by Risuke Otake (2008-08-02)

Nom de fichier: naginata-bo-so-jutsu-by-risuke-otake-2008-08-02.pdf

Total Pages: 167

Éditeur: BUDO

ISBN: 2908580829

Auteur: Risuke Otake


Katori Shinto-ryu: Warrior Tradition by Risuke Otake (2009-02-11)

Katori Shinto-ryu: Warrior Tradition by Risuke Otake (2009-02-11)

Titre de livre: Katori Shinto-ryu: Warrior Tradition by Risuke Otake (2009-02-11)

Nom de fichier: katori-shinto-ryu-warrior-tradition-by-risuke-otake-2009-02-11.pdf

Total Pages: 167

Éditeur: Koryu Books

ISBN: 2908580829

Auteur: Risuke Otake